zaterdag 31 maart 2018

Wormen en engelenEen debuut met de intrigerende titel Wormen en engelen. Dat smeekt om gelezen te worden. Wormen en engelen verbinden mogelijk het aardse met het hemelse. En inderdaad vertelt het boek van Maarten van der Graaff het verhaal van een student die worstelt met het geloof en zijn nieuwe leven ver van zijn benauwde geboortegrond. Maar niet vanuit een gemakkelijke veroordeling van het geloof, maar een oprechte fascinatie ervoor. Niet alleen het gereformeerde geloof van zijn jeugd komt aan bod, maar ook het evangelische en het katholieke. Een zoektocht naar dat wat mensen drijft en tegelijkertijd een louterende gang naar volwassenheid.

In het begin van de roman is het nog een beetje zoeken. Vaak vroeg ik me af waar het heen ging. Maar als het verhaal op gang komt en de schrijver me meesleept met zijn poĆ«tische taal ben ik verkocht. Als de student een vriendin krijgt, volgen interessante gesprekken over kunst, geloof en de vastgeroeste rollen van mannen en vrouwen. Van der Graaff zet beide personages sterk tegenover elkaar, hun woordenwisselingen zijn geloofwaardig en scherp. Zo merkt de vriendin op dat ‘een van de irritantste onderdelen van de vrouwelijke genderrol de bereidheid is om altijd geĆÆnteresseerd te zijn in wat mannen te vertellen hebben.’ Prompt draait de jongen de rollen om en gaat ervoor zitten om naar haar verhaal te luisteren.

Niet alleen de vanzelfsprekendheden waar de vriendin tegenaan schopt maken het verhaal interessant, maar ook de relaties van de student met een vroegere vriend die dominee is geworden en een oudere man die zich niet los kan maken van de theologische studentenvereniging waarbij de student zichzelf ook heeft aangesloten. Later zal blijken dat hij de laatste aanwas van deze club was, die blijkbaar niet meer paste bij de geest van de huidige tijd.

Ook frappant is de cynische beschrijving van de coming of age roman zoals dit boek zelf is. Die gaat van jeugd, platteland, kerk naar de stad, nieuwe vrienden, seksuele emancipatie, opwaartse mobiliteit en individualisme. ‘Je kunt de markt op, creatief zijn. Met je laptop naar je flexplek.’ Laten we hopen dat de zoektocht van deze schrijver nog even voortduurt.     

Geen opmerkingen:

Een reactie posten